Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 vương ngọc khang 06/12/2021
3 PHẠM THANH HẢI 06/12/2021
4 Lê Thị Thu Trang 06/12/2021
5 Lê Thị Thể 06/12/2021
6 Đoàn Thái Đan Thanh 06/12/2021
7 Huỳnh Thị Trúc Phương 06/12/2021
8 PHẠM THANH HẢI 06/12/2021
9 PHAN THỊ VIÊN 06/12/2021
10 vương ngọc khang 06/12/2021