Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ THU THỦY 18/05/2022 02/06/2022
3 PHẠM THỊ THU THỦY 18/05/2022 02/06/2022
4 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI KỸ THUẬT 18/05/2022
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO LÂM 18/05/2022
6 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHÂN ĐỨC 18/05/2022 15/06/2022
7 LỮ THY MAI THẢO 18/05/2022
8 Hồ Huỳnh Kim Thanh 18/05/2022
9 Hà Nguyễn Thùy Linh - Trần Duy Minh 18/05/2022 30/05/2022
10 Nguyễn Thị Năm 18/05/2022