Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THẮM 25/10/2021
3 PHAN LÊ HOÀI ÂN 25/10/2021
4 Bùi Ngọc Thương 25/10/2021
5 Nguyễn Phan Nhật Uyên 25/10/2021
6 Hà Thanh Tùng 25/10/2021
7 Hồ Ngọc Kiều 25/10/2021
8 Phạm Phú Hiếu Tâm 25/10/2021
9 Hồ Thị Mỹ An 25/10/2021
10 Nguyễn Ngọc Hương Trang 25/10/2021