Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Đào Uyên Trang 25/05/2022
3 Phạm Văn Hiền 25/05/2022
4 Công ty TNHH Thiện Thuận Hưng 25/05/2022
5 CÔNG TY TNHH TM XD HOÀNG LONG SƠN 25/05/2022
6 CÔNG TY TNHH TM XD HOÀNG LONG SƠN 25/05/2022
7 Lê Tấn Phát 25/05/2022
8 Trần Tường Linh 25/05/2022
9 Trần Tường Linh 25/05/2022
10 Công ty TNHH Thủy Hoàng 25/05/2022