Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyen thanh nga 05/12/2021
3 Tạ Xuân Trường 05/12/2021
4 Đặng Thụy Thanh Phương 05/12/2021
5 TRẦN THỊ LIÊN CHI 05/12/2021
6 LÊ PHAN NGHĨA 05/12/2021
7 HÀ TẤN ĐẠT 05/12/2021
8 Nguyễn Thị Thanh Hồng 05/12/2021
9 NGUYỄN TIẾN DŨNG 05/12/2021
10 Huỳnh Ngọc Trâm 05/12/2021