Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TRẦN THÙY HẠNH 30/11/2021 01/12/2021
3 PHẠM THỊ KIM LOAN 30/11/2021 01/12/2021
4 Huỳnh trương phúc thọ 30/11/2021
5 Nguyễn Thị Kiều Loan 30/11/2021
6 Bùi Vân Khánh 30/11/2021
7 BÙI ĐỨC KIÊN 30/11/2021
8 LÊ TRẦN THANH MAI 30/11/2021
9 VĂN KÝ 30/11/2021
10 NGUYỄN THỊ KIM TRANG 30/11/2021