Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Văn Liêm 30/07/2021
2 Dương Văn Hủ 30/07/2021 04/08/2021
3 Dinh Thi Xuan Huong 30/07/2021
4 Võ Ngọc Vũ 30/07/2021 04/08/2021
5 TRẦN THỊ THANH VÂN 30/07/2021 10/08/2021
6 TRẦN HOÀNG LONG - NGÔ ANH TRÍ 30/07/2021 16/08/2021
7 PHẠM TRẦN YẾN NHI 30/07/2021
8 Dinh Quynh Thao Giang 30/07/2021
9 TRẦN HOÀNG LONG - NGUYỄN THỊ KHÁNH HƯƠNG 30/07/2021 16/08/2021
10 Nguyễn Ngọc Hoài Sương 30/07/2021 06/08/2021