Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lương Ngọc Điệp 17/05/2022
3 Lê Nguyên Dạ Thảo 17/05/2022
4 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGUYỄN ÂN 17/05/2022
5 Nguyễn Đặng Minh Vy 17/05/2022 24/05/2022
6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA HOÀNG LONG 17/05/2022
7 CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN MIỀN NAM 17/05/2022
8 MAI NGỌC QUỐC DŨNG 17/05/2022
9 NGUYỄN THỊ CẨM THU 17/05/2022 19/05/2022
10 Đặng Thị Thủy 17/05/2022