Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRƯƠNG KÍNH THỊNH 28/01/2022
3 Phạm Thị Thanh Hoa 28/01/2022
4 ĐINH PHẠM MINH TIẾN 28/01/2022 07/02/2022
5 Lý Thị Kim Anh 28/01/2022
6 NGUYỄN VŨ ĐÌNH PHƯƠNG 28/01/2022 18/02/2022
7 NGUYỄN THỤY THÙY VÂN 28/01/2022 18/02/2022
8 TRẦN VĂN THẠNH - 0908129583 28/01/2022 07/02/2022
9 TRẦN VĂN THẠNH - 0908129583 28/01/2022 07/02/2022
10 Lê thị Thuý Phượng 28/01/2022