Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRỊNH LƯƠNG TRUNG 23/10/2020 13/11/2020
2 NGUYỄN THỊ THÚY LIÊN 23/10/2020
3 Trần Lê Tuấn Huy 23/10/2020
4 Nguyễn Thị Phương Dung 23/10/2020 27/11/2020
5 TRƯƠNG THỊ THỦY TIÊN 23/10/2020 30/10/2020
6 TRỊNH LƯƠNG TRUNG 23/10/2020 13/11/2020
7 LÊ ĐÌNH KIM 23/10/2020
8 HUỲNH HOÀNG HƯNG 23/10/2020
9 Châu Phan Lâm Tùng 23/10/2020
10 Trần Vĩ Minh 23/10/2020