Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn thị lê nguyệt 09/12/2021
3 Nguyễn Thanh Hải 09/12/2021 14/12/2021
4 nguyễn thị lê nguyệt 09/12/2021
5 Huỳnh Thị Lụa 09/12/2021 10/12/2021
6 Trần Kiều Dung 09/12/2021
7 LAI TIỂU THANH 09/12/2021
8 Lưu Quang Vinh 09/12/2021
9 DƯƠNG THANH TUYỀN 09/12/2021
10 Nguyễn Thị Hà Thu 09/12/2021