Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Thanh Hải 20/05/2022
3 Đỗ Trần Mỹ Linh 20/05/2022
4 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DAVITEQ 20/05/2022
5 Trịnh Thị Thảo Vi 20/05/2022
6 LÊ MINH TRÍ 20/05/2022 01/06/2022
7 Lê Thị Thùy Linh 20/05/2022
8 NGUYỄN VĂN VŨ 20/05/2022
9 Nguyễn Mậu Thái Hòa 20/05/2022
10 TÔ THỊ THÁI BÌNH 20/05/2022