Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HOÀNG THỊ QUỲNH HƯƠNG 23/05/2022
3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ GIA KIỆT 23/05/2022
4 NGUYỄN QUỐC TOÀN 23/05/2022
5 PHẠM ĐĂNG KHOA 23/05/2022
6 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯỚC 23/05/2022
7 Bạch Thị Huyền An 23/05/2022
8 Phạm Văn Hiền 23/05/2022
9 Phan Thị Thanh Thảo 23/05/2022
10 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂN 23/05/2022