Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN PHÚ MINH DUY 21/01/2022 24/01/2022
3 Nguyễn Thị Hiền 21/01/2022
4 Trần Quốc Kiển 21/01/2022 26/01/2022
5 Phạm Văn Danh 21/01/2022
6 NGUYỄN THỊ MỸ PHÚC 21/01/2022 24/01/2022
7 Bùi Văn Miên 21/01/2022
8 nguyễn thị minh tân 21/01/2022
9 TRƯƠNG MỸ LINH 21/01/2022 24/01/2022
10 nguyễn tấn đạt (hứa thị hồng loan) 21/01/2022 24/01/2022