Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN DIỆC THỌ 21/01/2022
3 BÙI THỊ NHƯ HẰNG 21/01/2022
4 Phạm Như Quỳnh 21/01/2022
5 ĐÀM THANH TÙNG 21/01/2022
6 NGUYỄN THANH TÂN 21/01/2022 26/01/2022
7 TRẦN VĂN MÙA-HUỲNH THỊ NGỌC HỒ 21/01/2022 24/01/2022
8 Nguyễn Trọng Minh 21/01/2022
9 ĐẶNG NHỰT HƯƠNG 21/01/2022 26/01/2022
10 phạm thị hoa 21/01/2022