Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH PHƯỚC THÀNH ĐẠT 03/12/2021
3 CÔNG TY TNHH HOÀN THÁI MỸ 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Kiều Loan 03/12/2021
5 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG 03/12/2021
6 Nguyễn Kiều Mỹ Oanh 03/12/2021
7 Bùi Ngọc Hiếu 03/12/2021
8 DNTN SX TM DV PHÚ QUÝ 03/12/2021
9 Lê Thùy Linh 03/12/2021
10 HUỲNH THU HỒNG 03/12/2021