Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Ngọc Thanh 25/05/2022
3 Trần Việt Hải 25/05/2022
4 NGÔ VĂN ẨN 25/05/2022 29/06/2022
5 Phan Thị Ngọc Ánh 25/05/2022
6 HÀ NGỌC TRÂN 25/05/2022
7 CTy TNHH Khoa Phúc Nghĩa 25/05/2022
8 THÁI TÚ NGA 25/05/2022
9 LÊ KHÁNH TOÀN 25/05/2022 29/06/2022
10 Phan Thị Tuyết Nhi 25/05/2022