Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Như Lệ 24/07/2019
2 NGUYỄN HỒ LĨNH 24/07/2019
3 ĐOÀN QUỐC THOẠI 24/07/2019 29/07/2019
4 TRỊNH QUỐC NGHỊ 24/07/2019 29/07/2019
5 LÂM TAM ĐỆ 24/07/2019
6 đoàn thị kim loan 24/07/2019
7 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG 24/07/2019
8 NGUYỄN THỊ ANH THI 24/07/2019
9 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 24/07/2019
10 PHẠM THỊ CẨM NHUNG 24/07/2019