Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Quốc Vũ 18/01/2022
3 Đinh thị lê Ngọc 18/01/2022
4 Lê Thụy Nguyên 18/01/2022
5 Lê Hạnh Lam 18/01/2022
6 NGUYỄN THÀNH VĂN 18/01/2022 09/02/2022
7 NGUYỄN THỊ VÂN 18/01/2022 28/01/2022
8 ĐÀO TIẾN DŨNG 18/01/2022 26/01/2022
9 ĐÀO TIẾN DŨNG 18/01/2022 26/01/2022
10 Võ Trung Anh 18/01/2022