Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Văn Hùng 10/05/2021
2 Bùi Thị Lịch 10/05/2021
3 Trần Văn Hùng 10/05/2021
4 Trần quốc tiến 10/05/2021
5 Trương Minh Thành 10/05/2021
6 Vũ Văn Đoàn 10/05/2021
7 Huỳnh Ái Hương 10/05/2021 13/05/2021
8 Nguyễn Thị Nhã Ca 10/05/2021
9 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV HOÀNG KIM TÍN – KHÁCH SẠN SALLA 2 10/05/2021
10 Đặng Thị Ngọc Anh 10/05/2021 13/05/2021