Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VŨ THỊ TUYẾT 07/07/2022
3 ĐỖ THỊ KIM TRINH 07/07/2022
4 HỒ MỘNG THU 07/07/2022
5 TRƯƠNG DĨ MI 07/07/2022
6 TRẦN TRƯƠNG MỘNG HÙNG 07/07/2022 21/07/2022
7 TỪ VĂN HÙNG-NGUYỄN THỊ NGỌC 07/07/2022 18/08/2022
8 Lê Như Ngọc 07/07/2022 12/07/2022
9 TRẦN THANH XUÂN 07/07/2022
10 VÕ VĂN NON 07/07/2022 18/08/2022