Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Tường Linh 04/12/2021
3 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VĨNH TINH 04/12/2021
4 Đỗ thị my hà 04/12/2021
5 Võ Thị mộng trinh 04/12/2021
6 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH 04/12/2021
7 VÕ THỊ SANG 04/12/2021
8 Nguyễn Hữu Đan 04/12/2021
9 LƯU THỊ TRANG 04/12/2021
10 Trần Bảo Nhân 04/12/2021