Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN NGỌC CẨM HƯƠNG 20/09/2021
2 Nguyễn Trung Nhân 20/09/2021
3 Công ty TNHH SHEICO VN (HSU, YU-CHING) 20/09/2021 27/09/2021
4 ĐÀO VĂN CHÍ 20/09/2021
5 TRẦN VĂN THI 20/09/2021
6 Nguyễn Hữu Khiên 20/09/2021
7 BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDKV QUẬN 12 20/09/2021 11/10/2021
8 TRẦN VĂN HOÀNG 20/09/2021 27/09/2021
9 BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDKV QUẬN 12 20/09/2021 11/10/2021
10 PHAM TRAN DIEU THOA 20/09/2021