Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Minh Chí Hiếu 21/09/2021
2 Nguyễn Ngọc Minh Trang 21/09/2021 27/09/2021
3 Vũ Thị Là 21/09/2021 27/09/2021
4 NGUYỄN VĂN LẬP 21/09/2021
5 PHẠM VĂN BÌNH 21/09/2021
6 Nguyễn Ngọc Minh Trang 21/09/2021 27/09/2021
7 Nguyễn Ngọc Minh Trang 21/09/2021 27/09/2021
8 ĐINH THỊ THANH TÂM 21/09/2021
9 Nguyễn Vưu Phi Khương 21/09/2021
10 Vũ Kỳ Nam 21/09/2021