Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC MAI KHANH 05/10/2022
3 trần thị hoàng vy 05/10/2022
4 BÙI THỊ QUỲNH NHƯ 05/10/2022
5 Lê Minh Phương 05/10/2022
6 BÙI ĐĂNG TRÌNH 05/10/2022
7 VĨ Tú Quyên 05/10/2022
8 NGUYỄN BÁ THÁI 05/10/2022
9 nguyễn thị xô 05/10/2022
10 BÙI THỊ QUỲNH NHƯ 05/10/2022