Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Vương Thị Tư 18/10/2021
2 Vương Thị Tư 18/10/2021
3 ĐẶNG QUANG TRINH 17/10/2021
4 Nguyễn Văn Linh 17/10/2021
5 NGUYỄN CHÂU PHA 17/10/2021
6 Nguyễn thị liên 17/10/2021
7 Trần Quốc Vũ 17/10/2021
8 Phạm thị huệ 17/10/2021
9 Hồ Minh Triết 17/10/2021
10 CÔNG TY TNHH NAB STUDIO 17/10/2021