Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VÕ THIÊN ĐỨC 29/10/2020 19/11/2020
2 Phạm Trung Hiếu 29/10/2020 19/01/2021
3 VŨ MẠNH PHI PHI 29/10/2020 19/11/2020
4 Ngô Văn Siêng 29/10/2020
5 NGUYỄN KHẮC TRUNG 29/10/2020
6 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG TÍN PHÁT HUY (Đ/d Hồ Thị Phương Minh) 29/10/2020 26/11/2020
7 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - XÂY DỰNG TỨ HẢI (Đ/d Lê Minh Trí) 29/10/2020 26/11/2020
8 ĐỖ ĐỨC MINH 29/10/2020
9 NGUYỄN MẠC THANH TRÚC 29/10/2020 08/11/2020
10 TRẦN MINH NHỰT 29/10/2020