Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐỖ THỊ THANH TÂM 06/06/2020
2 nguyễn thị ngọc nhi 06/06/2020
3 NGUYỄN TUẤN PHÁT 06/06/2020
4 LÊ MINH THIỆN 06/06/2020
5 Phạm Thị Tuyết Nhung 06/06/2020
6 PHẠM THỊ MỸ PHÚC 06/06/2020
7 BÙI ANH THƯ 06/06/2020
8 PHẠM THỊ MỸ PHÚC 06/06/2020
9 Vũ Văn Việt 06/06/2020
10 PHAN MINH NGUYỆT 06/06/2020