Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ DIỄM XUÂN 03/08/2021
2 NGUYỄN THÙY MY 03/08/2021
3 NGUYỄN THANH HOÀI BÃO 03/08/2021 06/08/2021
4 Hồ Thị Mỹ Tím 03/08/2021 06/08/2021
5 Tạ Thị lài 03/08/2021
6 NGUYỄN DUY ĐỨC 03/08/2021
7 Lê Thị Thanh Huyền 03/08/2021 12/08/2021
8 Phan Hoàng Quyên 03/08/2021 05/08/2021
9 Nguyễn thị thuỳ trang 03/08/2021 06/08/2021
10 Nguyễn Cao Thăng 03/08/2021