Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Khổng Thị Thu Hương 23/05/2022
3 Nguyễn Thị Thúy Hằng 23/05/2022
4 TRÌNH VĂN SƠN 23/05/2022
5 HUỲNH THỊ NGỌC QUANH 23/05/2022
6 Dương Bích Huyền 23/05/2022
7 Lê Thị Hoài Hiệp 23/05/2022
8 CÔNG TY TNHH MTV XNK GIA NGHI 23/05/2022
9 LÊ HỒNG NHUNG 23/05/2022
10 Nguyễn Trâm Anh 23/05/2022