Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Anh Tuấn 22/10/2021 11/11/2021
3 Phạm Thị Út 22/10/2021
4 Lê Thị Huyền Anh 22/10/2021
5 Hồ Thị Ngọc Bích 22/10/2021 04/11/2021
6 Lê Thị Huyền Anh 22/10/2021
7 Nguyễn Hoài Công Minh 22/10/2021 04/11/2021
8 ĐỖ QUÝ HỒNG ÂN 22/10/2021
9 VĂN THỊ HỒNG TRANG 22/10/2021
10 Xuân Quỳnh 22/10/2021 28/10/2021