Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Hương Giang 17/10/2021
2 LÊ THỊ MỸ DUNG 17/10/2021
3 Âu Thị Viên 17/10/2021
4 Lê Minh Sơn 17/10/2021
5 Lê Quốc Vũ 17/10/2021 21/10/2021
6 PHẠM THANH XUÂN 17/10/2021
7 PHAN CHÂU ANH 17/10/2021
8 ĐỖ VĂN NGHỊ 17/10/2021 19/10/2021
9 NGUYỄN THỊ CHUYÊN 17/10/2021 19/10/2021
10 Trần Thanh Tùng 17/10/2021