Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN HỒNG ANH 15/05/2021
2 CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA Ô TÔ HỒNG PHÚ LỘC 15/05/2021
3 Nguyễn Thị Thu Phương 15/05/2021
4 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI HÒA PHÁT 15/05/2021
5 NGUYỄN THỊ HUỆ 15/05/2021
6 Vũ Kỳ Nam 15/05/2021
7 Lâm Thị Thanh Huyền 15/05/2021
8 Trần Văn Hoàng 15/05/2021
9 CHU NGỌC PHAN 15/05/2021
10 CHU NGỌC PHAN 15/05/2021