Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CTy TNHH KD ST TUYỀN KÝ 24/05/2022
3 Nguyễn Đặng Linh Phương 24/05/2022
4 CTY TNHH Kim Đăng 24/05/2022
5 DƯƠNG PHỐI PHẤN 24/05/2022
6 TRẦN THỊ MỸ NHƯ 24/05/2022
7 TRƯƠNG THỊ ÁNH NGA 24/05/2022 25/05/2022
8 TRƯƠNG THỊ ÁNH NGA 24/05/2022 25/05/2022
9 Trần Thiện Nhân 24/05/2022
10 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 24/05/2022