Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 Bùi Ngọc Trâm 30/11/2021
4 Lê Thị Hồng Huệ 30/11/2021
5 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 30/11/2021
6 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 30/11/2021
7 ĐẶNG HÙNG TRÁNG 30/11/2021
8 Dương Đắc Toàn 30/11/2021
9 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 30/11/2021
10 Đào Thị Phương Nga 30/11/2021