Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ duy trường 30/11/2021
3 CHU ĐÌNH Ý NHI 30/11/2021
4 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CYBERSOFT 30/11/2021
5 LÝ THU DUYÊN 30/11/2021
6 PHẠM THANH VƯƠNG 30/11/2021
7 Nguyễn Thị Mai Thảo 30/11/2021
8 Trương Thị Minh Mẫn 30/11/2021
9 Nguyễn Thị Minh Châu 30/11/2021
10 NGUYỄN THỊ THÙY LĨNH 30/11/2021