Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯ LÝ HẲNG 26/01/2022
3 Lê Thị Huyền Anh 26/01/2022
4 Lưu Văn Khương 26/01/2022
5 LÊ THỊ CHÍ HIẾU 26/01/2022
6 ONLINE - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ISA CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 26/01/2022 10/02/2022
7 LÊ THANH MINH 26/01/2022 24/02/2022
8 LÊ THANH BÌNH 26/01/2022 24/02/2022
9 ĐOÀN QUYẾT THẮNG 26/01/2022 17/02/2022
10 NGUYỄN VĂN BA 26/01/2022 24/02/2022