Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Hạnh Dung 23/05/2022
3 NGUYỄN THỊ TRANG 23/05/2022
4 Huỳnh Ngọc Minh Hòa 23/05/2022
5 Lê Minh Thuận 23/05/2022
6 Huỳnh Ngọc Minh Hòa 23/05/2022
7 Võ thái nguyên 23/05/2022
8 CTY TNHH TMDV XÂY DỰNG LÊ HUỲNH GIA 23/05/2022
9 Huỳnh Ngọc Minh Hòa 23/05/2022
10 Thái Thanh Huy 23/05/2022