Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Thị Khá 06/12/2021
3 Dư Hương Ái Linh 06/12/2021
4 Nguyễn Thị Hồng Hoa 06/12/2021
5 Đặng Thị Khá 06/12/2021
6 Đào Thị Thanh 06/12/2021
7 Lê Xuân Thu 06/12/2021
8 Huỳnh Ngọc Trâm 05/12/2021
9 Bùi Nguyên Tâm 05/12/2021
10 Nguyễn Thị Hồng Hoa 05/12/2021