Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đinh Thị Duyên 17/05/2022
3 MAI THỊ HUYỀN 17/05/2022
4 Đào Vũ Hải Bình 17/05/2022
5 NGUYỄN XUÂN TRANG 17/05/2022
6 CÔNG TY TNHH PHONG ANH LÂM 17/05/2022
7 Nguyễn Thị Ngọc Đào 17/05/2022 20/05/2022
8 Phạm Thị Liên 17/05/2022
9 TỪ THỊ NGỌC THUÝ 17/05/2022
10 NGUYỄN NGỌC BÌNH 17/05/2022