Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công Ty TNHH MTV Trân Nguyễn 04/12/2021
3 Ngô Hoàng Yến Nhi 04/12/2021
4 Trần Tường Linh 04/12/2021
5 Nguyễn Thị Thùy Dung 04/12/2021
6 JAN-ERIK HAI ANH SVENSSON 04/12/2021
7 Trần Tường Linh 04/12/2021
8 HỨA LÝ KHƯƠNG DUY 04/12/2021
9 Ngô Hoàng Yến Nhi 04/12/2021
10 TRẦN VĂN NHU 04/12/2021