Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG VÂN 14/05/2021
2 Trần Văn Lén 14/05/2021
3 TẠ QUANG BẮC 14/05/2021
4 NGUYỄN THỊ LAN ANH 14/05/2021
5 Lữ Thy Bích Hồng 14/05/2021
6 Dương Thị Phương Thúy 14/05/2021
7 Vương Khắc Anh Vũ - Ngô Thị Vân Hoài 14/05/2021 31/05/2021
8 Trần Thiên Kim 14/05/2021 17/05/2021
9 NGUYỄN TRỌNG TIẾN BẢO 14/05/2021
10 NGUYỄN THỊ LAN ANH 14/05/2021