Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN KIM ÚT 28/09/2022
3 Trần Hữu Hiệp 28/09/2022
4 PHAN THANH HIẾU 28/09/2022
5 Trần Thị Mai Hương 28/09/2022
6 Nguyễn Quốc Thống 28/09/2022
7 Thượng Thị Lan Anh 28/09/2022
8 Trần Nguyễn Tấn Duy 28/09/2022
9 PHẠM VĂN AN 28/09/2022
10 TRẦN VĂN THI 28/09/2022