Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH YẾN PHƯƠNG 21/08/2019
2 HÀ VĂN VỸ 21/08/2019
3 Đinh Văn Dũng 21/08/2019
4 Đinh Văn Dũng 21/08/2019
5 Trương Bạch Yến 21/08/2019
6 Trần Thanh Nghị 21/08/2019
7 NGUYỄN THỊ TỐ LOAN 21/08/2019
8 TRẦN SANH 21/08/2019
9 DƯƠNG THỊ QUYÊN DY 21/08/2019
10 phạm tấn phước (DVC TRỰC TUYẾN C3) 21/08/2019 06/09/2019