Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Do Thi Thanh Loan 04/12/2020
2 HOÀNG THỊ THÂM 04/12/2020
3 Nguyễn Thị Thúy Kiều 04/12/2020
4 NGUYỄN THỊ TUYẾT 04/12/2020
5 HUỲNH TÔ MUỐI 04/12/2020
6 Mai Thuy Khánh Hằng 04/12/2020
7 Công Ty TNHH Cát Tường Vina Food 04/12/2020
8 Công Ty TNHH Cát Tường Vina Food 04/12/2020
9 Công Ty TNHH Cát Tường Vina Food 04/12/2020
10 Lành Quốc Thể 04/12/2020