Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Ngọc Hiếu 27/06/2022
3 CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT NĂNG ĐỘNG 27/06/2022
4 Phạm Thị Ngọc Hiếu 27/06/2022
5 NGUYỄN THỊ THANH DIỆU 27/06/2022
6 CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT NĂNG ĐỘNG 27/06/2022
7 Phạm Thị Ngọc Hiếu 27/06/2022
8 Huỳnh Tấn Trung 27/06/2022
9 Nguyễn Thị Thu Hà 27/06/2022
10 LƯƠNG MỸ PHƯƠNG 27/06/2022