Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ MINH THUẬN 07/07/2022
3 DO NGUYEN TRAM ANH 07/07/2022
4 Trần Ngọc Thông 07/07/2022
5 Dương Thị Nhiên 07/07/2022
6 LAI THANH TUYEN 07/07/2022
7 LÊ THỊ TUYẾT 07/07/2022
8 UÔNG ANH THƯ 07/07/2022
9 PHẠM THỊ XUÂN HIỀN 07/07/2022
10 LÊ HỒNG NHUNG 07/07/2022