Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ THU HÀ 18/01/2022
3 PHAN TRỌNG HIẾU 18/01/2022 19/01/2022
4 VŨ NGỌC ĐOAN TRANG 18/01/2022 27/01/2022
5 Cao Hoài Vũ 18/01/2022 21/01/2022
6 BÙI NGÔ THỦY TIÊN 18/01/2022 25/01/2022
7 Nguyễn Thành Nhân 18/01/2022
8 LÝ VĂN HÙNG-NGUYỄN THỊ HIỀN 18/01/2022 08/02/2022
9 PHẠM QUỐC VINH 18/01/2022 19/01/2022
10 NGUYỄN THỊ HUỆ 18/01/2022 08/02/2022