Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Sâm Mỹ Văn 02/12/2021
3 NGUYỄN ĐĂNG VŨ 02/12/2021
4 NGUYỄN HƯNG KHANH 02/12/2021
5 Nguyễn Thị Thùy Dung 02/12/2021
6 TRẦN THỊ KIM TUYẾT 02/12/2021
7 Trần Lê Kim Ngọc 02/12/2021
8 Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/12/2021
9 Phạm Trường Giang 02/12/2021
10 Dương Thị Ngọc Tuyền 02/12/2021