Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRƯƠNG THỊ Ý HÀ 09/12/2021
3 Nguyễn Tăng Duy 09/12/2021
4 nguyễn thanh tuấn 09/12/2021
5 Hoàng Trường 09/12/2021
6 Nguyễn Hoàng Trí Hải 09/12/2021
7 Mai Thi Cẩm Chi 09/12/2021
8 NGUYỄN VĂN HÒA 09/12/2021
9 NGUYỄN VĂN HÒA 09/12/2021
10 HỨA TRỌNG KHIÊM 09/12/2021